05/03/2015 , 03:15 SA

Register   |   Login

Báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ

Ngày đăng : 29/01/2013

Tham mưu với Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng quy trình hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách Đội TNTP các cấp; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác Đội, kỹ năng xã hội;

BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-----

           

A. NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN.

            Tên đơn vị:

TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG THIẾU NHI TRUNG ƯƠNG

Địa chỉ: Số 02, Bình Minh, Thị trấn Trâu Quỳ,

               Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.3876.7685; 04.3876.8902

                   Fax: 04.3876.8902; Email: tttn­_twd@yahoo.com

Ngày thành lập:    20/3/2000

(Kèm theo QĐ số 664/QĐ - TW ĐTN ngày 20/3/2000 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

Tổng số CBCNV: 17 đồng chí; Cộng tác viên: 40 đồng chí.

I. Chức năng, nhiệm vụ chính.

+ Tham mưu với Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng quy trình hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách Đội TNTP các cấp; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác Đội, kỹ năng xã hội; giáo dục thể chất, tinh thần, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; giáo dục truyền thông, thông tin, giáo dục phát luật cho cán bộ phụ trách Đội và thiếu nhi.

+ Xây dựng các mô  hình hoạt động thiếu nhi có tính tạo mẫu, tham mưu cho Hội đồng Đội Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn về các chủ chương, chính sách, các giải pháp, nhân rộng các mô hình xuống các tổ chức cơ sở Đội và Nhà thiếu nhi.

+ Tổ chức thực hiện các kế hoạch công tác, các chương trình, dự án được Ban Bí thư trung ương Đoàn phê duyệt hoặc giao thực hiện.

+ Tổ chức hoặc liên kết tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, giáo dục năng khiếu, vui chơi giải trí cho thiếu nhi, các hội nghị, hội thảo công tác Đội, công tác trẻ em… trên cơ sở phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, đúng với chủ trương củ Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước và quy định của Trung ương Đoàn.

+ Phối hợp với các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, đắc biệt là các tổ chức giáo dục về trẻ em để tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phục vụ cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi, công tác trẻ em theo quy định của Nhà nước và Trung ương Đoàn.

+ Tổ chức khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất của Trung tâm theo đúng chức năng nhiệm vụ và quy định của Nhà nước, của Trung ương Đoàn.

II. Cơ cấu tổ chức.

            1. Ban Giám đốc.

2. Các phòng chức năng.

2.1. Văn phòng Trung tâm.

2.2. Phòng phương phát công tác Đội và trẻ em.

2.3. Phòng giáo dục năng khiếu và vui chơi, giải trí thiếu nhi.

2.4. Nhà khách phụ trách Đội và thiếu nhi.

B. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TRUNG TÂM.

Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chỉ đạo hệ thống Nhà thiếu nhi toàn quốc và hướng dẫn hoạt động thiếu nhi trong cả nước, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương được thành lập theo Quyết định số: 664/QĐ - TƯĐTN ngày 20/3/2000 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương là đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trung tâm có trụ sở tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội được xây dựng trên diện tích đất 8.403 m2 với 2 khối nhà: Khối nhà 5 tầng được thiết kế thành 4 phòng làm việc, 12 phòng học chức năng, 1 hội trường lớn, 1 phòng hội thảo, 1 phòng tin học, 1 phòng múa hát; Khối nhà 3 tầng với 20 phòng nghỉ khép kín, nhà ăn...; sân nghi lễ; 3 khu vui chơi giải trí... với những trang thiết bị ban đầu để phục vụ hướng dẫn hoạt động thiếu nhi trên toàn quốc.

Sau hơn 2 năm đầu tư và xây dựng, ngày 27 tháng 12 năm 2002 Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương được khánh thành bàn giao và chính thức đi vào hoạt động.

C. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỪ NGÀY THÀNH LẬP ĐẾN NAY.

I. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và hoạt động của các đoàn thể chính trị.

+ Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng luôn được coi trọng; ổn định trong tư tưởng và thống nhất trong hành động; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động luôn đoàn kết, dân chủ, chia sẻ và có văn hóa. 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã chủ động tự nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chủ trương qua báo, truyền hình, tạp chí, để áp dụng vào việc xây dựng các mô hình vui chơi giải trí cho thiếu nhi; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thông qua cuộc vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã đăng ký chương trình hành động cụ thể để vận dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Cấp uỷ, chính quyền đã chủ động, thường xuyên có sự thông tin kịp thời và nhắc nhở cán bộ, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước thông qua các buổi giao ban đầu tuần.

+ Công tác tổ chức, công tác Đảng và hoạt động của các đoàn thể chính trị được quan tâm chú trọng, các đoàn thể duy trì tốt các hoạt động, tạo ra nhiều phong trào thi đua sôi nổi góp phần xây dựng đơn vị ổn định về tư tưởng, đoàn kết nhất trí, giúp đỡ nhau trong công tác, đặc biệt tạo ra môi trường thuận lợi cho cán bộ phát huy hết năng lực của mình, hạn chế tiêu cực làm cản trở sự phát triển của đơn vị.

- Chi bộ Đảng hàng năm đều được Đảng bộ Trung ương Đoàn xét công nhận Chi bộ là Chi bộ trong sạch vững mạnh và tặng Giấy khen: Năm 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010; 01 đồng chí được Đảng uỷ Cơ quan Trung ương Đoàn, 01 đồng chí Đảng bộ khối dân vận Trung ương tặng Bằng khen năm 2005. Năm 2008 được Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc 3 năm (2005 - 2007)

- Tổ chức Công đoàn hàng năm đều được Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn xét công nhận là Công đoàn cơ sở bộ phận vững mạnh xuất sắc và tặng Giấy khen: Năm 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009; 2010; 02 đồng chí được Công đoàn viên chức Việt Nam tặng Bằng khen thưởng và nhiều cá nhân được tặng Giấy khen của Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn.

- Chi đoàn hàng năm đều được Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn xét công nhận là Chi đoàn vững mạnh xuất sắc và tặng Giấy khen: Năm 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009; 2010; nhiều cá nhân được Đoàn thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn tặng Giấy khen.

II. Công tác chuyên môn.

1. Công tác bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn phương pháp công tác Đội và hoạt động nghiệp vụ cho thiếu nhi và phụ trách thiếu nhi.

Việc tổ chức hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ cho thiếu nhi và phụ trách thiếu nhi toàn quốc trong những năm qua được Trung tâm coi trọng, thường xuyên duy trì tổ chức các khoá tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn phương pháp  công tác Đội, công tác trẻ em cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi và thiếu nhi nòng cốt các địa phương trên toàn quốc. Các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ được tăng dần hàng năm, phong phú về nội dung, hình thức cũng như những lĩnh vực mới mà thiếu nhi và phụ trách thiếu nhi quan tâm; chất lượng, phương pháp giảng dạy thường xuyên được đổi mới gắn liền thực tiễn, có sự tham gia của học viên, lý thuyết đi đôi với thực hành để xây dựng và tạo ra các mô hình hoạt động mới phục vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại cơ sở cụ thể: Các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác Đội cho cán bộ nghiệp vụ Nhà thiếu nhi, cán bộ chuyên trách tại Hội đồng Đội các tỉnh thành phố trên toàn quốc (100học viên/lớp x 3lớp/năm); Các lớp tập huấn về Công ước quốc tế Quyền trẻ em, Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em cho phụ trách thiếu nhi và thiếu nhi nòng cốt các địa phương (50học viên/lớp x 8lớp/năm); Các lớp tập huấn về kỹ năng sống và phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em cho phụ trách thiếu nhi và thiếu nhi nòng cốt các địa phương (50học viên/lớp x 10lớp/năm); Các lớp tập huấn về Sự tham gia và Kỹ năng tổ chức các hoạt động trẻ em cho phụ trách thiếu nhi và thiếu nhi nòng cốt các địa phương (50học viên/lớp x 12lớp/năm).

2. Công tác nghiên cứu, xây dựng các mô hình hoạt động thiếu nhi.

Công tác nghiên cứu, xây dựng các mô hình hoạt động cho thiếu nhi được quan tâm đặc biệt. Trung tâm đã chủ động phối hợp với các ngành, các tổ chức quốc tế bước đầu đã xây dựng nhiều mô hình hoạt động, sách hướng dẫn để triển khai cho cơ sở như: Biên soạn và xuất bản 2000 Cuốn sách bỏ túi tìm hiểu về Công ước Quốc tế Quyền trẻ em; Biên soạn và xuất bản 5000 cuốn sách viết 100 trò chơi và kịch bản truyền thông về chủ đề bảo vệ môi trường cho thiếu nhi; Biên soạn 1000 Bộ giáo trình giảng dạy về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tại cộng đồng; Biên soạn và xuất bản 5000 cuốn sách Những trò chơi, múa, hát và kịch bản truyền thông dành cho thiếu nhi về bảo vệ môi trường; Duy trì phát hàng quý 5000 Tờ tin “Tiếng nói trẻ em” gồm 16 trang với những hình ảnh, bài viết do chính thiếu nhi thực hiện. Những tài liệu trên đã được triển khai xuống cơ sở và được cơ sở áp dụng chấp nhận, đánh giá cao.

3. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, phát triển trí tuệ, thể chất, tinh thần và phát triển năng khiếu trên địa bàn.

3.1. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, phát triển trí tuệ, thể chất, tinh thần cho thiếu nhi.

Việc tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan ngoài mục đích phát hiện và tạo điều kiện để thiếu nhi phát triển chuyên môn còn mang đến các em sự vui vẻ, trẻ trung đồng thời tạo nên những phong trào thi đua rèn luyện, học tập của thiếu nhi ở các lĩnh vực:

+ Về nghệ thuật: Năm 2003, 2004, 2005 tổ chức Liên hoan “Đàn và Hát với Organ Casio” Nhà thiếu nhi các tỉnh phía Bắc; Năm 2007 tổ chức Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non “Phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em” Nhà thiếu nhi các tỉnh phía Bắc; Năm 2008 tổ chức Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non xuất sắc về “Bảo vệ môi trường” Nhà thiếu nhi các tỉnh phía Nam; Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non xuất sắc về “Vệ sinh an toàn thực phẩm” Nhà thiếu nhi các tỉnh phía Bắc; Năm 2009 tổ chức Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non xuất sắc về “Vệ sinh an toàn thực phẩm” Nhà thiếu nhi các tỉnh Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

+ Về khoa học kỹ thuật: Năm 2005 tổ chức Hội thi “Tin học thiếu nhi” dành cho thiếu nhi huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; Năm 2009 tổ chức Cuộc thi “Chúng em đặt tên cho đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em - 18001567” dành cho thiếu nhi toàn quốc; Năm 2009 tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm” dành cho thanh, thiếu nhi toàn quốc; Năm 2010 tổ chức 03 lớp tập huấn “Kiến thức về phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em” cho 150 cán bộ làm công tác thiếu nhi ở Trường học và địa bàn dân cư các tỉnh phía Bắc; Năm 2010 tổ chức 02 lớp“Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tổ chức các hoạt động truyền thông về An toàn vệ sinh thực phẩm” cho 150 cán bộ làm công tác thiếu nhi và thiếu nhi nong cốt các tỉnh, thành phố.

+ Về hội hoạ: Năm 2006 tổ chức Hội thi thiếu nhi toàn quốc vẽ tranh về “Phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em”.

+ Về thể dục thể thao: Năm 2006, 2007 tổ chức Liên hoan “Giải Cầu lông tuổi 15” Nhà thiếu nhi các tỉnh phía Bắc; Năm 2008, 2009, 2010 tổ chức Giải “Cầu lông - Bóng bàn tuổi 15” Nhà thiếu nhi các tỉnh phí Bắc và toàn quốc; Năm 2010 tổ chức tập huấn “Kỹ năng bợi lội và cứu đuối” cho cán bộ làm công tác thiếu nhi các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Thông qua các giải thi đấu, liên hoan đã được các ngành đánh giá là hoạt động có chất lượng chuyên môn cao.

+ Về Trại hè: Từ năm 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 duy trì tổ chức nhiều mô hình trại hè giáo dục kỹ năng sống, bảo vệ thiên nhiên môi trường… dành cho các đối tượng thiếu nhi chăm ngoan, học tốt, có thành tích đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi ở cơ sở.

+ Về Võ thuật: Tổ chức Hội thi, tham gia thi đấu, biểu diễn võ thuật TEAKWONDO hàng năm và tham dự các giải trẻ Hà Nội, khu vực và toàn quốc đạt nhiều kết quả cao.

Nhìn chung, các hội thi, hội diễn, liên hoan, trại hè… được tổ chức ngày càng được đầu tư về chất lượng, về hình thức và quy mô tổ chức. Hàng năm thu hút trên 10.000 lượt thiếu nhi toàn quốc, tại địa bàn tham gia đã góp phần không nhỏ trong việc cung cấp, phát hiện những thiếu nhi có năng khiếu tham gia các giải thi đấu cấp quốc gia, khu vực, thế giới và làm hạt nhân nòng cốt cho các hoạt động phong trào tại cơ sở.

3.2. Phát triển các lớp năng khiếu dành cho thanh thiếu nhi.

Hàng năm duy trì thường xuyên các bộ môn năng khiếu: Anh văn, Tin học, Kèn nghi thức Đội, Trống nghi thức Đội, Hội hoạ, Đàn Organ, Múa, Hát, Luyện viết chữ đẹp, Võ thuật TEAKWONDO, Võ thuật Thiếu Lâm Tự, Khiêu vũ... đã thu hút đông đảo thiếu nhi, đoàn viên thanh niên tại địa bàn đến sinh hoạt và học tập:

NĂM

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

HỌC VIÊN

LỚP

2003

200 em

6 lớp

2 khoá/năm

2004

300 em

10 lớp

2 khoá/năm

2005

300 em

11 lớp

2 khoá/năm

2006

400 em

13 lớp

2 khoá/năm

2007

500 em

15 lớp

3 khoá/năm

2008

500 em

15 lớp

3 khoá/năm

2009

700 em

17 lớp

3 khoá/năm

2010

700 em

17 lớp

3 khoá/năm

4. Công tác phối hợp.

Việc phát triển, mở rộng và phối hợp với các đơn vị, các ngành, các tổ chức Quốc tế vì trẻ em được Trung tâm rất coi trọng nhằm tạo ra sự hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp và tạo ra nguồn lực phục vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi phát triển. Hiện nay, Trung tâm đã và đang duy trì việc phối hợp liên tịch với các ban đơn vị của Trung ương Đoàn, Vụ trẻ em - Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia, Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên Môi trường, Vụ Thể thao quần chúng - Tổng cục thể dục thể thao - Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế, tổ chức UNICEF tại Việt Nam, tổ chức PLAN tại Việt Nam, Quỹ môi trường SIDA của Thuỷ Điển .v.v. để tổ chức các hoạt động dành cho thiếu nhi được các đối tác tin tưởng, ủng hộ và đánh giá cao.

III. Nhận định chung.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao. Kể từ ngày thành lập đến nay, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương đã tập trung bám sát nhiệm vụ, đổi mới nội dung để hoàn thành nhiệm vụ; đổi mới hoạt động trong cơ chế quản lý, điều hành cơ quan; nội bộ cơ quan đoàn kết, ổn định, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau cùng tiến bộ; các hoạt động chuyên môn tổ chức dần dần có chất lượng, bài bản và mang tính chuyên nghiệp; tiếp tục thiết lập được các mối quan hệ với các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn, các ngành, đoàn thể, các tổ chức quốc tế để tạo ra hoạt động và nguồn lực, khẳng định vai trò, vị trí, thương hiệu của Trung tâm trong việc hướng dẫn và tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi trong toàn quốc góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, giáo dục thiếu niên nhi đồng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

IV. Khen thưởng.

Với những kết quả đạt được từ ngày thành lập đến nay. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương liên tục đạt được các danh hiệu thi đua:

+ Năm 2003:

- Chuyên môn: Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2003 (Kèm theo Quyết định số: 36 QĐ/TWĐTN  ngày 14 tháng 01 năm 2004)

- Đảng: Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2003

- Công đoàn: Đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc năm 2003 (Kèm theo Quyết định số: 07 QĐ/CĐ TWĐ ngày 12 tháng 01 năm 2004)

- Chi đoàn: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2003

+ Năm 2004:

- Chuyên môn: Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2004 (Kèm theo Quyết định số: 74 QĐ/TWĐTN  ngày 26 tháng 01 năm 2005)

- Đảng: Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2004

- Công đoàn: Đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc năm 2004 (Kèm theo Quyết định số: 21QĐ/CĐ TWĐ ngày 10 tháng 01 năm 2005)

- Chi đoàn: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2004

+ Năm 2005:

- Chuyên môn: Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2005 (Kèm theo Quyết định số: 1660 QĐ/TWĐTN  ngày 18 tháng 01 năm 2006)

- Đảng: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2005 (Kèm theo Quyết định số: 184 QĐ/ĐU TWĐ ngày 21 tháng 01 năm 2006)

- Công đoàn: Đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc năm 2005 (Kèm theo Quyết định số: 19 QĐ/CĐ TWĐ ngày 20 tháng 01 năm 2006)

- Chi đoàn: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2005

+ Năm 2006:

- Chuyên môn: Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2006 (Kèm theo Quyết định số: 2180 QĐ/TWĐTN  ngày 25 tháng 01 năm 2007)

- Đảng: Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2006

- Công đoàn: Đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc năm 2006 (Kèm theo Quyết định số: 29 QĐ/CĐ TWĐ ngày 22 tháng 01 năm 2007)

- Chi đoàn: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2006

+ Năm 2007:

- Chuyên môn: Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2007 (Kèm theo Quyết định số: 26 QĐ/TWĐTN  ngày 24 tháng 01 năm 2008)

- Đảng: Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2007

- Công đoàn: Đã có thành tích xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc năm 2007 (Kèm theo QĐ số: 07 QĐ/CĐ TWĐ ngày 22 tháng 01 năm 2008)

- Chi đoàn: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2007

+ Năm 2008:

- Chuyên môn: Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2008 (Kèm theo Quyết định số: 478 QĐ/TWĐTN  ngày 29 tháng 12 năm 2008)

- Đảng: Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2008

- Công đoàn: Đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc năm 2008 (Kèm theo Quyết định số:140 QĐ/CĐ TWĐ ngày 25 tháng 12 năm 2008)

- Chi đoàn: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2008

+ Năm 2009:

- Chuyên môn: Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2009 (Kèm theo Quyết định số: 995 QĐ/TWĐTN  ngày 29 tháng 12 năm 2009)

- Đảng: Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2009

- Công đoàn: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Công đoàn năm 2009 (Kèm theo Quyết định số: 04 QĐ/CĐ TWĐ ngày 24 tháng 12 năm 2009)

- Chi đoàn: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2009

+ Năm 2010:

- Chuyên môn: + Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Cơ quan Trung ương Đoàn giai đoạn 2005 - 2010 (Kèm theo Quyết định số: 443/QĐ/TWĐTN ngày 01 tháng 10 năm 2010)

                           + Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2010 (Kèm theo Quyết định số: 1759 QĐ/TWĐTN  ngày 28  tháng 12 năm 2010)

- Đảng: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2010 (Kèm theo Quyết định số: 111 QĐ/ĐU TWĐ ngày 25 tháng 12 năm 2010)

- Công đoàn: + Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, nhiệm kỳ 2008 - 2010 (Kèm theo Quyết định số: 11 QĐ/KTCĐ TWĐ ngày 17 tháng 12 năm 2010)

                      + Đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc năm 2010 (Kèm theo Quyết định số: 12 QĐ/CĐ TWĐ ngày 29 tháng 12 năm 2010) và đang đề xuất Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khen thưởng.

- Chi đoàn: + Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2008 - 2010 (Kèm theo Quyết định số: 02 QĐ/KT ngày 06 tháng 12 năm 2010)

                    + Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2010 (Kèm theo Quyết định số: 03 QĐ/KT ngày 05 tháng 01 năm 2011)

Với những thành tích đã đạt được, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương trân trọng kính đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Đoàn đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp xét, trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương./.

TRUNG TÂM HDHĐ THIẾU NHI TRUNG ƯƠNG

 

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG TĐKT CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

 

 

Đăng nhập

Login

Quảng cáo

Tỉ giá

Time : 3/5/2015 3:03:22 AM

Mua Bán
AUD 16618.28 16767.46
CAD 16964.56 17185.45
CHF 22095.74 22294.08
DKK 3143.28 3242.04
EUR 23686.64 23899.26
GBP 32641.16 32934.16
HKD 2736.82 2772.45
INR 337.71 351.83
JPY 177.62 179.22
KRW 17.65 21.6
KWD 70918.69 73147.11
MYR 5823.2 5899.02
NOK 2726.09 2811.75
RUB 314.67 384.96
SAR 5527.36 5874.76
SEK 2547.65 2611.98
SGD 15515.75 15780.78
THB 647.03 674.07
USD 21335 21385

Thời tiết

Tổng truy cập